רכישת מנוי / פיתוח
שארל להמי: 050-205-2311
charles@predict.co.il
תמיכה מקצועית
קרן נגר: 052-2222131
keren.nagar@gmail.com